IZBOLJŠUJE OKOLJE
ZMANJŠUJE ONESNAŽENJE
VARUJE PRED ŠKODLJIVIMI VPLIVI OKOLJA
ZMANJŠUJE ŠKODLJIVE UČINKE UV ŽARKOV
Ultrafini TiO2
Vrsta uporabe
ZMANJŠUJE ONESNAŽENJE
ZMANJŠUJE ŠKODLJIVE UČINKE UV ŽARKOV

Naše prednosti

PROFESIONALNO PARTNERSTVO
BOGATE
IZKUŠNJE
UNIKATNI
POSTOPKI
PRILAGODLJIVOST
VISOKA KAKOVOST
LASTEN LABORATORIJ
ZNANJE

Varnost,
zdravje in okolje

V CINKARNI CELJE DAJEMO VELIK POUDAREK SKRBI ZA ZMANJŠEVANJE IN OBVLADOVANJE VPLIVOV NAŠIH AKTIVNOSTI NA LJUDI IN OKOLJE. ZATO NAŠI PROIZVODNI PROCESI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE MEDNARODNIH STANDARDOV KVALITETE, KI JIH DOSEGAMO S POMOČJO NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNOLOGIJ IN REŠITEV.

Prihodnost
ultrafinega TiO2

KATALIZATORJI
ZA IZPUŠNE PLINE
ANTISTATIČNI
MATERIALI
MEDICINSKE PROTEZE
NANOKOMPOZITNI
IMPLANTATI
TEKSTILIJE
VEČFUNKCIJSKA
VLAKNA
MATERIALI ZA ODBOJ
IR SEVANJA

O nas

CINKARNA CELJE JE ENO NAJVEČJIH SLOVENSKIH KEMIJSKOPREDELOVALNIH PODJETIJ, KI USPEŠNO DELUJE TUDI NA ZAHTEVNIH MEDNARODNIH TRGIH. NAŠA POSLOVNA MOČ JE REZULTAT VEČ DESETLETIJ DELA, ZNANJA IN IZKUŠENJ, POMEMBNO VLOGO PA IMA TUDI USKLADITEV POSLOVANJA S STROGIM PRAVNIM REDOM EVROPSKE SKUPNOSTI NA PODROČJU VAROVANJA OKOLJA IN VZPOSTAVITEV MULTIDISCIPLINARNE TER CILJNO USMERJENE VODSTVENE IN OPERATIVNE KADROVSKE STRUKTURE.

1873

USTANOVITEV CINKARNE
CELJE

1953

PRIDRUŽITEV KEMIČNE
TOVARNE

1970

PREOBLIKOVANJE IZ
PRETEŽNO METALURŠKEGA
V KEMIJSKO- PREDELOVALNO

danes

TEŽIŠČE AKTIVNOSTI
NA PROIZVODNJI
IN TRŽENJU PIGMENTA TITANOVEGA DIOKSIDA

900

ZAPOSLENIH

180 mio

evrov skupne letne
prodaje

80%

prodaje na zahtevnih
svetovnih trgih