4. 8. 2016

Evropska komisija odobrila nano titanov dioksid kot varen dodatek v kozmetiki

Z 2. avgustom 2016 je stopila v veljavo regulativa, s katero evropska komisija dovoljuje uporabo nano titanovega dioksida kot UV filtra v kozmetičnih izdelkih. Regulativa bo dopolnila aneks VI k evropski regulativi za kozmetiko. Na osnovi stališča znanstvene komisije za varnost potrošnikov (SCCS) bo dovoljena vsebnost nano titanovega dioksida omejena na največ 25 utežnih odstotkov.