23. 2. 2018

Slovenski proizvod za čisto okolje

Vedno več mest v Evropi in po svetu se zaveda pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka v urbanih področjih. Kjer je več ljudi, je tudi več prometa, ogrevanja, tranzita itd., in s tem posledično več onesnaženega zraka. Tega se zavedajo tudi v MO Celje, kjer se je v 2017 izvedel projekt tlakovanja s fotokatalitičnimi tlakovci, ki čistijo svojo površino in zrak. Odločitev MO Celje je bila, da se takšni tlakovci namestijo tudi pred glavni vhod Celjskega sejma, in sicer okoli kipa Celjanke. 
Razvoj fotokatalitičnih tlakovcev je rezultat medsebojnega sodelovanja dveh slovenskih podjetij Tlakovci Podlesnik in Cinkarne Celje.  Ultrafini titanov dioksid, ki je vgrajen v  tlakovcih ob prisotnosti sončne svetlobe reagira samočistilno, torej čisti zrak, in hkrati tudi svojo lastno površino. Lastnost fotokatalitičnih tlakovcev je, da iz zraka odstranjujejo škodljive dušikove okside (NOx) kot tudi organske nečistoče. Takšni tlakovci so komercialno dostopni že več let in tudi vedno več ekološko razmišljujočih kupcev se odloča za namestitev takšnih tlakovcev. S tlakovanjem okoli hiše lahko odstranimo iz zraka toliko NOx, kot jih proizvedemo ob normalni uporabi osebnega avtomobila z modernim motorjem na notranje izgorevanje.