Tabela proizvodov

o  —  možna uporaba
●  —  priporočljivo
Aplikacije CCA
100 BS
CCR
200 N
CCR
220 Mn
CCR
150
CCR
200 Mn
CCR
110
UV zaščitne transparentne lesne lazure
Dodatek k plastiki — UV zaščita PE
Transparentna UV zaščitna folija PE
V kozmetiki za UV zaščito
Fotokatalizni postopki
Samočistilni efekt — steklo
Samočistilni efekt — fasada
Razgradnja organskih nečistoč
Razgradnja - NOx
Dezinfekcija — antimikrobni efekt
Zaščita proti algam in in glivam
Čiščenje vode
Čiščenje zraka
V notranjih prostorih zgradb
Lastnosti CCA
100 BS
CCR
200 N
CCR
220 Mn
CCR
150
CCR
200 Mn
CCR
110
pH 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Vsebnost suhe snovi ~20% ~20% ~15% ~15% ~20% ~15%
Površinska obdelava / / Al2O3 Fe2O3, Al2O3 / SiO2
Velikost delcev (Scherrer) ~10 nm ~ 30 nm ~30 nm ~10 nm ~30 nm ~10 nm
Dokumenti CCA
100 BS
CCR
200 N
CCR
220 Mn
CCR
150
CCR
200 Mn
CCR
110
Tehnični list TDS TDS TDS TDS TDS TDS
Varnostni list MSDS MSDS MSDS MSDS MSDS MSDS