Tabela proizvodov

Aplikacije za UV zaščito CCR 220 Mn CCR 150 CCR 200 Mn CCR 110
UV zaščitne transparentne lesne lazure
Dodatek k plastiki — UV zaščita PE
Transparentna UV zaščitna folija PE
V kozmetiki za UV zaščito
Aplikacije za varovanje okolja CCA 100 AS CCA 100 BS CCR 200 N
Fotokatalizni postopki
Samočistilni efekt — steklo
Samočistilni efekt — fasada
Razgradnja organskih nečistoč
Razgradnja NOx
Dezinfekcija — antimikrobni efekt
Zaščita proti algam in in glivam
Čiščenje vode
Čiščenje zraka
V notranjih prostorih zgradb
o  —  možna uporaba
●  —  priporočljivo