Ultrafini TiO₂ CCA 100 BS - Fotokatalizator
 
 
CCA 100 BS je stabilizirana vodna suspenzija ultrafinega titanovega dioxida (TiO2) z odličnimi fotokatalitičnimi lastnostmi v prisotnosti naravne ali umetne UV svetlobe. Naša lastna tehnologija oblikovanja in proizvajanja delcev je temelj za vrhunske lastnosti proizvoda pri raznovrstnih aplikacijah.
 
 

Lastnosti

Oblikovano in optimizirano za uporabo v fotokatalitske namene:

 • Ultrafini TiO2 brez pigmentnih lastnosti.
 • Zelo stabilna, pH nevtralna , bela vodna suspenzija.
 • Anatasna kristalna struktura.
 • Razgradnja organskih in anorganskih molekul pod vplivom UV svetlobe.
 • Priporočeno za aplikacije v nevtralnem ali bazičnem pH območju.

Aplikacije

Glavne aplikacije so:

 • Zunanje aplikacije.
 • Fotokatalizator, ki se uporablja za samočistilni efekt na steklu, keramiki in drugih gradbenih materialih. 
 • Čiščenje zraka in vode (razgradnja NOx, SOx, organskih molekul, itd). 
 • Odstranjevanje neprijetnih vonjav.

Tipične karakteristike proizvoda

Ultrafini TiO2 - CCA 100 BS
Vsebnost TiO2 ~ 20 %
Gostota ~ 1,2 g/cm3
pH 6 - 8
Velikost kristalitov (Scherrer) ~ 10 nm
Specifična prevodnost < 1 mS/cm
Specifična površina > 250 m2/g
Tipična fotokatalitična aktivnost* 30,2 mg NO/m2h
* Meritve so bile izvedene na Inštitutu za tehnično kemijo, Hannover, Nemčija. Vrednost višja kot 5,0 mg NO/m2h se lahko smatra kot zelo dobra učinkovitost razgradnje.

SEM posnetek

SEM posnetek CCA 100 BS

Graf učinkovitosti

Stopnja razgradnje NO (ISO 22197-1): 30,2 mg NO/m2h*
 
 

Rokovanje

 • Rokovati v skladu s CCA 100 BS varnostnim listom. 
 • Rok uporabnosti: najmanj 2 leti od datuma proizvodnje.
 • Pri skladiščenju se je potrebno izogibati zamrzovanju ali pregrevanju.

Sorodni proizvodi

Dokumenti

 
 
Podane informacije, so podane na osnovi naših raziskav in analiz. Glede na to, da so pogoji in postopki uporabe našega materiala izven naše kontrole, za takšne primere ne moremo dajati garancije ali zagotavljati navedenih podatkov.