Ultrafini TiO₂ CCR 200 N - Fotokatalizator
 
 
CCR 200 N je stabilizirana vodna suspenzija ultrafinega titanovega dioxida (TiO2) z odličnimi fotokatalitičnimi lastnostmi v prisotnosti naravne ali umetne UV in svetlobe vidnega spektra. Naša lastna tehnologija oblikovanja in proizvajanja delcev je temelj za vrhunske lastnosti proizvoda pri raznovrstnih aplikacijah.
 
 

Lastnosti

Oblikovano in optimizirano za uporabo v fotokatalitske namene:

 • Ultrafini TiO2 brez pigmentnih lastnosti.
 • Zelo stabilna, pH nevtralna , bela vodna suspenzija.
 • Rutilna kristalna struktura.
 • Razgradnja organskih in anorganskih molekul pod vplivom UV ali vidne svetlobe.
 • Priporočeno za aplikacije v nevtralnem ali bazičnem pH območju.
 • Kristalna rešetka dopirana z N.

Aplikacije

Glavne aplikacije so:

 • Zunanje in notranje aplikacije.
 • Fotokatalizator, ki se uporablja za samočistilni efekt na steklu, keramiki in drugih gradbenih materialih. 
 • Čiščenje zraka in vode (razgradnja NOx, SOx, organskih molekul, itd). 
 • Odstranjevanje neprijetnih vonjav.

Tipične karakteristike proizvoda

Ultrafini TiO2 - CCR 200 N
Vsebnost TiO2 ~ 20 %
Gostota ~ 1,2 g/cm3
pH 6 - 8
Velikost kristalitov (Scherrer) ~ 30 nm
Specifična prevodnost < 1mS/cm
Specifična površina > 60 m2/g
Tipična fotokatalitična aktivnost* UV svetloba - 22,4 mg NO/m2h
Vidna svetloba - 17,2 mg NO/m2h
* Meritve so bile izvedene na Inštitutu za tehnično kemijo, Hannover, Nemčija. Vrednost višja kot 5,0 mg NO/m2h se lahko smatra kot zelo dobra učinkovitost razgradnje.

SEM posnetek

SEM posnetek CCR 200 N

Graf učinkovitosti

Stopnja razgradnje NO (ISO 22197-1): 
17,2 mg NO/m2h (vidna svetloba); 22,4 mg NO/m2h (UV)
 
 

Rokovanje

 • Rokovati v skladu s CCR 200 N varnostnim listom. 
 • Rok uporabnosti: najmanj 2 leti od datuma proizvodnje.
 • Pri skladiščenju se je potrebno izogibati zamrzovanju ali pregrevanju.

Sorodni proizvodi

Dokumenti

 
 
Podane informacije, so podane na osnovi naših raziskav in analiz. Glede na to, da so pogoji in postopki uporabe našega materiala izven naše kontrole, za takšne primere ne moremo dajati garancije ali zagotavljati navedenih podatkov.