Dušikovi oksidi (NOx), ki se pojavljajo v izpustih avtomobilskih motorjev in industrijskih peči, so eni najbolj problematičnih onesnaževalcev ozračja, njihov negativni vpliv na dihala pa je že dolgo znan. Zmanjševanje količine NOx v zraku je zato za ohranjanje zdravega okolja zelo pomembno, na kar v svojih dokumentih opozarja tudi evropska komisija.

 
 

Značilnosti

S sodobnimi proizvodnimi procesi smo izdelali materiale ultrafinega TiO2 z visoko aktivnostjo in učinkovitostjo čiščenja NOx. Ti materiali se lahko uporabljajo v čistilnikih zraka, katalizatorjih, gradbenih materialih in premazih. Naši proizvodi so v stanju stabiliziranih vodnih suspenzij, zato jih je lažje vgraditi v končne izdelke, saj jih ni potrebno dispergirati, tako kot prašne materiale, hkrati pa je ravnanje z njimi enostavnejše.

Priporočila

Zaradi fotokatalitske aktivnosti ultrafinega TiO2 ga je priporočljivo uporabiti v materialih in premazih na anorganski osnovi.

Zagotoviti moramo tudi dobro dispergiranost delcev nano TiO2 v proizvodu, v katerem ga uporabljamo. S tem se namreč izognemo aglomeraciji delcev in posledično slabši aktivnosti ter zmanjšanju transparentnosti. Ustrezno dispergiranost delcev dosežemo s pravilnim vmešavanjem suspenzij ultrafinega TiO2. Z večanjem dodatka aktivne komponente se izboljša aktivnost, vendar moramo paziti, da dodatka ni preveč, saj lahko s tem poslabšamo transparentnost premaza. 

Aplikacije

Fotokatalitični materiali za notranje in zunanje aplikacije ter v avtomobilskih in industrijskih katalizatorjih. 

Ultrafini delci nano TiO2 imajo to koristno lastnost, da uspešno razgradijo dušikove okside. Če jih torej dodamo v katerega od izdelkov v gradbeništvu ali okoljskih tehnologijah, delci omogočijo, da ti izdelki aktivno zmanjšujejo onesnaženost zraka v svoji okolici. 

 
 

Zakaj izbrati naše izdelke

Bolj zdravo bivalno okolje

Ker lahko z njimi razgradite dušikove okside, ki škodljivo vplivajo na dihala, in s tem zagotavljate čistejše in bolj zdravo bivalno okolje.

Zakonodajne zahteve

Ker vam pomagajo pri doseganju zahtev evropske in nacionalne zakonodaje za znižanje količine NOx v zraku.

Znižanje družbenih stroškov

Ker pomagajo znižati gospodarske in družbene stroške, ki nastajajo zaradi onesnaženosti okolja.

Ker vam ustrežemo

Ker smo prilagodljivi, ustvarjalni in pripravljeni izpolniti zahteve uporabnikov ter po potrebi razviti izdelek prilagojen posamezni stranki in sodelovati z njo pri razvoju njene aplikacije.

 
 

Proizvodi

Proizvod Uporaba Aplikacije
CCA 100 BS Za zunanje aplikacije Samočistilni učinek (fasada, steklo), razgradnja organskih nečistoč, čiščenje vode, čiščenje zraka, DeNOx, zaščita pred mahovi in glivami
CCR 200 N Z izboljšano aktivnostjo za zunanje in notranje aplikacije Samočistilni učinek (fasada, steklo), razgradnja organskih nečistoč, čiščenje vode, čiščenje zraka, DeNOx, zaščita pred mahovi in glivami
 
 

Tehnični podatki

Razgradnja NOx

Učinkovitost odstranjevanja NOx (%)

Tabela proizvodov

 
 

Potrebujete dodatne informacije?