Ultrafini delci TiO2 dajo materialom, v katere so vgrajeni, nove lastnosti, zaradi katerih lahko ti zmanjšujejo onesnaženost površin objektov, zraka v njihovi okolici in v njihovi notranjosti ter hkrati pomagajo ohranjati lepši videz urbanega okolja.

Zaradi teh lastnosti so uporabni v gradbeništvu in pri čiščenju zraka ali vode.

 
 

Značilnosti

S sodobnimi proizvodnimi procesi smo izdelali materiale ultrafinega TiOz visoko fotokatalitsko aktivnostjo in učinkovitostjo razgradnje organskih nečistoč. Ti materiali se lahko uporabljajo v gradbenih materialih in premazih ter v čistilnikih zraka. Naši proizvodi so v stanju stabiliziranih vodnih suspenzij, ki jih je lažje vgraditi v izdelke, saj jih ni potrebno dispergirati kot prašne materiale, hkrati pa je ravnanje z njimi enostavnejše.

Priporočila

Zaradi fotokatalitske aktivnosti ultrafinega TiO2 ga je priporočljivo uporabiti z materiali in premazi na anorganski osnovi.

Zagotoviti moramo tudi dobro dispergiranost delcev nano TiO2 v proizvodu, v katerem ga uporabljamo. S tem se namreč izognemo aglomeraciji delcev in posledično slabši aktivnosti ter zmanjšanju transparentnosti. Ustrezno dispergiranost delcev dosežemo s pravilnim vmešavanjem suspenzij ultrafinega TiO2. Z večanjem dodatka aktivne komponente se izboljša aktivnost, vendar moramo paziti, da dodatka ni preveč, saj lahko s tem poslabšamo transparentnost premaza. 

Primeri aplikacij

Čiščenje gladkih površin

Površina je superhidrofilna in dežne kapljice z nje sperejo nečistoče.

Čiščenje zraka

Površine zaradi svojih fotokatalitskih lastnosti razgradijo lahko hlapne organske snovi in druga onesnažila v zraku. Materiali z našimi izdelki lahko iz zraka odstranjujejo tudi NOx, SOx in ozon.

Ohranjanje originalnega videza

Naši proizvodi, vgrajeni v gradbene materiale, odstranjujejo organske snovi s površine in s tem dlje ohranjajo originalni videz.

Preprečevanje rasti alg in gliv

Z razgradnjo organskih onesnažil površine ohranjajo čistejši videz.

Fotoaktivni materiali, v katere je vgrajen nano TiO2, razgradijo organske nečistoče v neškodljivi CO2 in vodo.

 
 

Zakaj izbrati naše izdelke

Prijetnejše bivalno okolje

Ker lahko z njimi zagotavljate čistejše in bolj zdravo bivalno okolje.

Zahteve zakonodaje

Ker vam omogočijo dosegati evropske in nacionalne zakonodajne zahteve.

Izboljšana gospodarnost

Ker začetna investicija zagotavlja dolgoročne prihranke pri stroških vzdrževanja.

Znižanje družbenih stroškov

Ker pomagajo znižati gospodarske in družbene stroške, ki nastajajo zaradi onesnaženosti okolja.

Ker vam ustrežemo

Ker smo prilagodljivi, ustvarjalni in pripravljeni izpolniti zahteve uporabnikov ter po potrebi razviti izdelek prilagojen posamezni stranki in sodelovati z njo pri razvoju njene aplikacije.

 
 

Proizvodi

Proizvod Uporaba Aplikacije
CCA 100 BS Za zunanje aplikacije Samočistilni učinek (fasada, steklo), razgradnja organskih nečistoč, čiščenje vode, čiščenje zraka, DeNOx, zaščita pred mahovi in glivami
CCR 200 N Z izboljšano aktivnostjo za zunanje in notranje aplikacije Samočistilni učinek (fasada, steklo), razgradnja organskih nečistoč, čiščenje vode, čiščenje zraka, DeNOx, zaščita pred mahovi in glivami
 
 

Tehnični podatki

Fotoaktivnost čistega materiala

Primerjava aktivnosti v končnih proizvodih

Tabela proizvodov

 
 

Potrebujete dodatne informacije?