Odgovorno ravnanje z nanotehnologijo v Cinkarni Celje

Uvod

Cinkarna Celje je eno največjih slovenskih kemijskih podjetij in pomemben evropski proizvajalec pigmentnega in ultrafinega titanovega dioksida. Raziskave in razvoj predstavljajo ključ za zagotavljanje trajnostnega delovanja podjetja. Pri tem vidimo nanotehnologijo kot eno od perspektivnih področij, saj so funkcije, ki jih nano proizvodi omogočajo, zelo pomembne in imajo velik tržni potencial.

Priložnosti

Ob razvoju proizvodov in tehnologij, ki izkoriščajo prednosti nanotehnologije, z odgovornim ravnanjem s temi tehnologijami zagotavljamo tudi trajnostni razvoj.

Z našimi proizvodi prispevamo k razvoju novih rešitev za čistejše okolje, trajnejši videz gradbenih površin in zaščito ljudi in materialov pred škodljivimi vplivi UV žarkov.

Odgovornost in upravljanje

Družbena odgovornost, ki obsega skrb za zdravje zaposlenih, okoliških prebivalcev in naših strank, in odgovorno ravnanje z viri ter okoljem, sta pomembna dela našega poslovanja.

Pri proizvodnji  in prodaji nano materialov posvečamo posebno skrb temu, da so ti proizvedeni in uporabljeni na varen in okoljsko skladen način.  Pri tem upoštevamo najsodobnejša znanstvena spoznanja in sisteme obvladovanja kvalitete, varnosti in okoljskih tveganj.

Obvladovanje tveganj

Naša celotna proizvodnja nano materialov je zasnovana tako, da so nanomateriali ves čas v obliki vodne suspenzije in v zaprtem sistemu, s čimer  zagotavljamo zaposlenim maksimalno zaščito pred potencialnimi tveganji, hkrati pa preprečujemo vplive na okolje.

Tam, kjer je to potrebno, skrbimo tudi za ustrezno osebno varovalno opremo zaposlenih.

Veliko pozornost posvečamo temu, da smo seznanjeni z najnovejšimi raziskavami na področju varnosti in obvladovanja tveganj  na področju nanotehnologij. V ta namen sodelujemo z uveljavljenimi domačimi raziskovalnimi inštitucijami in smo udeleženi v relevantnih evropskih projektih in iniciativah s tega področja.

Našo zavezanost k odgovorni proizvodnji in prodaji nano materialov smo zapisali v Kodeksu ravnanja.